AktivitetsCenter Øster Elkjær

Brugerrådsmøde 2019Brugerrådet

Posted by Carl Erik Bennesen 07 Feb, 2019 12:20:43

Referat fra Brugerrådsmøde 2019

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.45.

Mødedato: 4. februar 2019

Ordstyrer: Jytte Ø Nielsen.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Jytte Ø. Nielsen, Lis Callesen, Tinne Rehmeier,

Sussie Enghøj Bruun, Birte W. Jensen.

Fraværende: Karin Eis.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

_ _ _

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

2. Orientering fra formand:

Nytårskuren den 8. januar for de frivillige og undervisere var vel besøgt. Hyggelige timer med god snak og fin smørrebrød/osteanretning der var bestilt i Brugsen, da køkkenet ikke kunne levere mad til os den dag.

Aja orienterer fra formandsmødet på Tavlhøj den 21. januar 2019.

Der er sendt ansøgning til The Velux Foundations til 10 nye PCèr til undervisning på EDB-holdet.

Aftaler omkring årsmødet den 27. marts 2019 er på plads.

Richard Uldbjerg som ordstyrer/revisor.

På valg er: Aja, Grethe, Karin, Erna fra bestyrelsen og 3 suppleanter, Lis, Tinne, Jytte.

Susanne Bjerregaard Mørck var inviteret til årsmødet, men havde anden aftale.

Annette Hyre Jensen, Fredericia Kommune har sagt ja til at deltage..

Efter mødet er der banko og gratis kaffe med lagkage.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

Sussie: Orienterer fra møde med Social-Handicapudvalget på Tavlhøj.

Fysiske rammer for Birte fra 1. maj: 2 dage - Aktivitetscenter Øster Elkjær.

3 dage – Seniorhuset I P Schmidt.

Fra uge 8: Tirsdag og fredag har sygeplejerskerne råderet over Birtes kontor for samtaler mm..

Birte: Har snakket med Charlotte vedr. opstilling af borde. Fortsætter som hidtil.

4. Orientering fra kasserer: Intet nyt.

5. Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg.

14. februar kl. 12.30 - Frokost i Cafeen. (tilmelding/betaling i kiosken senest 7.februar.) Se opslag.

14. februar kl. 14.00 - Banko i Spisestuen. (kaffe og kage kan købes).

27. februar kl. 10.00 -12.00 - Fællesmøde i Spisestuen - Aktivitetscenter og Ældreklubben:

Besøg af Sydtrafik. Se opslag.

04. marts kl. 09-10 - Fastelavnshygge med kaffe og fastelavnsboller i Ældreklubben. Pris 15,00.

Tilmelding senest 25. februar.

11. marts kl. 10-14 - Besøg af Reporto Sko i Cafeen.

14. marts kl. 12.30 - Frokost i Cafeen. (tilmelding/betaling i kiosken senest 7. marts.) Se opslag.

14. marts kl. 14.00 - Banko i Spisestuen. (kaffe og kage kan købes).

27. marts kl. 13.30 - Årsmøde i Spisestuen. Se opslag.

Caféudvalg. Intet nyt.

Bladudvalg. Intet nyt.

Kioskudvalg. Intet nyt.

Møde på Tværs-udvalg.

Grethe beretter fra møde med Ældreklubben den 28. januar.

28. marts 2019 - Ældreklubben inviterer til foredrag med Laurits Tørnæs i Det Gule Palæ, der

fortæller fra sin barndom, fiskeskipper, politiker og folketingsmedlem. Tidspunkt? (Se opslag).

Fællesudflugt til Odense den 21. maj er på plads: Opslag kommer senere.

Fællesudflugt til Vadehavet den 17. sept. er på plads. Opslag kommer senere.

6. Orientering fra Seniorråd.

Grethe orienterer – Seniorrådet er tilmeldt Sund by – Micropartner.

Venteliste 55.

7. Indkomne forslag.

Bridge-holdet har sendt ansøgning om nye borde mm.. Er bevilget.

Steen anbefaler/foreslår, man kommer på en ”venneliste”, hvor der så automatisk sendes besked, når der er nye tiltag på hjemmesiden www.733.dk

8. Nyt fra øvrige. Intet nyt.

9. Evt.: Intet nyt.

Obs. Obs. Obs.

Næste møde mandag den 4. marts 2019 kl. 10.00 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst/Nyt fra øvrige.

8. Evt.:

Brugerrådsmøde 2019Brugerrådet

Posted by Carl Erik Bennesen 12 Jan, 2019 11:46:42

Referat fra Brugerrådsmøde 2019

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 7. januar 2019

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Jytte Ø. Nielsen, Lis Callesen, Tinne Rehmeier,

Sussie Enghøj Bruun, Birte W. Jensen.

Fraværende: Ingen.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

_ _ _

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

2. Orientering fra formand:

Formanden har modtaget udtalelse fra Flemming Larsen, formand for Seniorrådet, vedr. hvilket udvalg Aktivitetscentrene skal høre under fremadrettet. Forslag om flytning fra Senior/handicapudvalg til Kultur- og Idrætsudvalg.

Det er dog senere blevet vedtaget, at man fortsat bliver under Senior/handicapudvalget.

Formanden ønsker input til årsmødet fra Brugerrådet. Sendes til Aja – mail/tlf..

3. Nyt fra Sussie og Birte.

Sussie: Spurgte til hvilke visioner Brugerrådet havde for 2019!

Det var et godt spørgsmål/emne, der medførte en del gode input!

Birte: Orienterer om ny kopimaskine.

Juleaften den 24. dec. på I.P. Schmidt var en stor succes fortæller Birte, der sammen med 5 frivillige og 2 køkkenmedarbejdere stod for arrangementet. Der var stor tilslutning og de fleste var begejstret for tidspunktet kl. 12.30, imod tidligere år, hvor det blev holdt om aftenen.

4. Orientering fra kasserer:

Julemarkedet var en succes med stor fremmøde.

Der mangler kun få indbetaleinger af aktivitetskort.

5. Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg.

08. januar kl. 12.00 - Nytårskur for undervisere og frivillige.

17. januar kl. 12.30 - Frokost i Cafeen. Se opslag. (tilmelding/betaling i kiosken senest den 10. jan..)

17. januar kl. 14.00 - Banko i Spisestuen. Se opslag. (kaffe og kage kan købes).

Caféudvalg.

Lille prisstigning i Cafeen. Se opslag.

Bladudvalg.

Folder for Aktivitetscenter Øster Elkjær for Vinter/Forår er omdelt.

Materiale til Pensionistavisen er indsendt!

Kioskudvalg.

Ingen.

Møde på Tværs-udvalg.

Næste møde 28. januar.

6. Orientering fra Seniorråd.

Grethe orienterer.

64 på venteliste.

7. Indkomne forslag.

Jytte foreslår retningslinjer for opstillede borde i Spisestuen. God ide - Birte afklarer med Charlotte.

Forslag om køb af et kunstigt juletræ til indgangspartiet til næste jul.

Så er der kaldt til ”brainstorm” ved næste Brugerrådsmøde vedr. emner til Temadag den 23. maj 2019 kl 09.00! Sted ?. Nye input sendes til Aja – mail ajasigvardsen@gmail.com – tlf. 30698147.

---

Der sendes invitation til Susanne Bjerregaard Mørck, Fredericia Kommune til årsmødet den 23. maj 2019. Input modtages gerne fra Brugerrådet, hvad vi evt. gerne vil ha´ Susanne Bjerregaard Mørck til at fortælle om. Evt. info kan sendes til Aja på mail/tlf. senest 8 dage før næste Brugerrådsmøde og kommer så med under indkomne forslag.

8. Nyt fra øvrige.

Ingen

9. Evt.:

Ingen.

Næste møde mandag den 4. februar kl. 10.00 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

JulemarkedAktuelt

Posted by Grethe Rasmussen 17 Nov, 2018 14:07:45

Julemarked på Aktivitetscenter Øster Elkjær
onsdag d.28 november 2018 kl. 10.00 -14.00.

Brugerrådet og Ældreklubben Erritsø danner igen rammen om årets julemarked, vi har mange spændende boder, hvor der sælges julepynt og andre hjemmelavede,hæklede og strikkede brugsting. Der sælges også smykker og Aloe Vera produkter med mere.

Kom og stem på det flotteste dækkede julebord.

Husets venner står for juletombola, Brugerrådet sælger kaffe,gløgg og æbleskiver og køkkenet serverer/sælger små lune retter.

Så kom og besøg aktivitetscentret, få lidt julestemning og gør en god julehandel.

Vel mødt på Aktivitetscenter Øster Elkjær

Hilsen Brugerrådet og Ældre Klubben Erritsø

Brugerrådsmøde 2018Brugerrådet

Posted by Carl Erik Bennesen 12 Nov, 2018 14:44:22

Referat fra Brugerrådsmøde 2018

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 5. november 2018

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Lis Callesen, Tinne Rehmeier, Sussie Enghøj Bruun,

Birte W. Jensen.

Fraværende: Jytte Ø. Nielsen.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

Referat fra sidst.

Godkendt.

2. Orientering fra formand:

Brugerrådsmøde den 3. december er aflyst!

Brugerrådsmøde den 7. januar 2019 kl. 9.30.

Brugerrådsmøde den 4. februar fra kl. 10-12. Derefter Nytårsfrokost. Sussie og Birte er inviteret.

Fredericia Kommune har givet afslag til §18 for ansøgte lystavle til bl.a. banko for de hørehæmmede og til socialt arbejde.

Der vil blive afholdt møde med Hanne Bülow vedr. lystavlen som muligt kan ansøges på anden vis.

Aja og Inge-Lise har udarbejdet skrivelse vedr. den nye datalov. Sussie kom med nye input og

senere vil Sussie revidere den.

Den 16. november fra kl. 09.00-15.00 er der fælles Brugerrådsmøde på I. P. Schmidt.

8 er tilmeldt fra Brugerrådet Øster Elkjær.

3. Nyt fra Sussie og Birte:

Sussie fortalte, at hun som her i Brugerrådet har været i Det Gule Palæ og fortælle om EU`s persondataforordning, hvordan den bedst kunne håndteres.

Ved sidste formandsmøde blev det aftalt, at man i år som et forsøg vil holde julemiddagen på I. P.

Smidth den 24. december om middagen kl. 12.30 imod tidligere om aftenen.

Evt. frivillige hjælpere fra Brugerråd/aktivitetscenter kan melde sig hos Birte.

Birte:

13. november kl. 14.00 er der julekaffe på Øster Elkjær for undervisere og hold.

40 er tilmeldt.

Aktivitetscentret, Kiosk og Træningslokalet holder julelukket fra den 20-12-2018 til tirsdag den 2. januar 2019.

4. Orientering fra kasserer:

Fornyelse af aktivitetskort går planmæssigt, men flere mangler at betale!

5. Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg.

Alsang/ønskekoncerten den 24.10

08.11.2018 kl 17.00 Mortens And i Spisestuen.

13.11.2018 kl 14.00 Julekaffe i Spisestuen for undervisere og brugere.

15.11.2018 kl 12.30 Frokost i Cafeén. Se opslag.

15.11.2018 kl 14.00 Banko i Spisestuen. (Kaffe og kage kan købes). Se opslag.

28.11.2018 kl 10-14 Julemarked i Centret sammen med Ældreklubben. Se opslag.

06.12 2018 kl 12.00 Julefrokost i Cafeén. Tilmelding og betaling i kiosken. Se opslag.

06.12 2018 kl 14.00 Julebanko i Spisestuen. Se opslag.

Caféudvalg.

Ingen.

Bladudvalg.

Ingen.

Kioskudvalg.

Ingen.

Møde på Tværs-udvalg.

Tinne Rehmeier afløser Steen Christensen, der udgår af udvalget.

Udvalget holdt møde den 29. oktober bl.a. vedr. det fælles julemarked og div. fælles aktiviteter i 2019.

6. Orientering fra Seniorråd.

Grethe orienterer.

58 på venteliste.

7. Indkomne forslag.

Ingen.

8. Nyt fra øvrige.

Ingen.

9. Evt.:

Freddy fortæller fra sit besøg på Sundhedshuset.

Petanque holder vinterferie med opstart igen 13. marts 2019

Obs. Obs. Obs.

Næste møde mandag den 7. janusr 2019 kl. 09.30 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

Referat fra Brugerrådsmøde 2018Brugerrådet

Posted by Carl Erik Bennesen 05 Oct, 2018 17:34:29

Referat fra Brugerrådsmøde 2018

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 1. oktober 2018

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Lis Callesen, Tinne Rehmeier, Jytte Ø. Nielsen,

Sussie Enghøj Bruun, Birte W. Jensen.

Fraværende: Ingen.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

_ _ _

Brugerrådet startede kl. 09.30 med et lille ”formøde” der varede til kl. 10.00, hvor Sussie og Birte mødte ind.

Brugerrådet vedtog, at man også fremover til vores månedlige møder ville starte med et formøde det 1. kvarter fra kl. 09.30.

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

2. Orientering fra formand:

Ansøgning til § 18 er indsendt til Fredericia Kommune.

Temadag den 5. nov. er udsat til 2019. Opfølgning og dato fastsættes ved næste Brugerrådsmøde.

Spørgsmål om porcelæns/glasholdet skal betale for brænding. Enigt Brugerråd mener nej!

1.500 kr bevilget til juleaftens-arrangement på I.P. Schmidt.

4 fra Brugerrådet deltog i Frivillig Fredags arrangement i Panorama den 28. sept. med foredrag og uddeling af årets ildsjælspris der i år gik til Nordbo Senior. Godt arrangement.

Høstfest med musik og dans den 18. september i Spisestuen var bestemt en succes. Dejlig mad fra køkkenet, ros til dem og der var en rigtig god stemning og mange roste for det gode arrangement.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

Sussie: Den 24. maj trådte en ny EU persondataforordning i kraft og Sussie fortalte og beskrev også på tavle meget udførligt hvordan loven håndteres og udføres i praksis. Vi fik alle et godt indblik i hvordan persondata skal behandles og opbevares.

Birte: Nye vinduer og dør i kælderen er nu på plads/isat.

Motionsfællesskab hold nr. 2 er nu startet op i træningscentret.

Nyt porcelæn/glashold på 6 pers. starter tirsdag i uge 42. Birte vil være der og byde dem velkommen. (Der er plads til nye, så kom og få en snak og se hvad der tilbydes).

4. Orientering fra kasserer:

Det går lidt trægt med indbetaling til aktivitetskort!

Der undersøges fortsat om det kan lade sig gøre med at få indført mobil-pay.

5. Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg.

01.10.2018 kl. 10-14 i Caféen. Tøjsalg v/ Damernes Butik. Se opslag.

11.10.2018 kl. 12.30 Frokost i Caféen. Tilmelding og betaling i kiosken senest 4. oktober.

11.10.2018 kl. 14.00 Banko i Spisestuen. (Kaffe og kage kan købes).

24.10 2018 kl. 19.00 Alsang/ønskekoncert i Spisestuen. Birgitte ved klaveret.

08.11.2018 kl. 17.00 Mortens And i Spisestuen. Se opslag.

13.11.2018 kl. 14.00 Julekaffe i Spisestuen for brugere og undervisere.

15.11.2018 kl. 12.30 Frokost i Caféen. Tilmelding og betaling i kiosken senest 8. november.

15.11.2018 kl. 14.00 Banko i Spisestuen. ( Kaffe og kage kan købes).

16.11.2018 Fælles Brugerrådsmøde! Nærmere orientering følger ….

28.11.2018 kl. 10-14 Julemarked i Centret sammen med Ældreklubben. Se opslag.

06.12.2018 kl. 12.00 Julefrokost i Caféen. Tilmelding og betaling 45,00 kr. i kiosken senest 29. nov..

06.12.2018 kl. 14.00 Stort julebanko. (Kaffe og kage kan købes).

Caféudvalg.

Intet nyt!

Bladudvalg.

Holder møde inden P-avisen udgives!

Kioskudvalg.

Intet nyt!

Møde på Tværs-udvalg.

Tinne afløser Steen der udtræder af udvalget!

Den 29. okt. afholdes møde med Ældreklubben for planlægning af foråret.

EDB.

Intet nyt!

6. Orientering fra Seniorråd.

Grethe orienterer.

49 på venteliste.

7. Indkomne forslag.

Ingen

8. Nyt fra øvrige.

Vedr. lugtgener ved bl.a. brænding af porcelæn/glas.

Freddy har undersøgt en evt. løsning og havde reklamer med fra Davidsen med tilbud på en udlufter, som han videregav til Sussie for evt. videre undersøgelse.

9. Evt.:

Ingen

Næste møde mandag den 5. november 2018 kl. 09.30 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2.Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

Referat fra brugerrådsmøde d. 3. september 2018Brugerrådet

Posted by Carl Erik Bennesen 05 Oct, 2018 17:32:56

Referat fra brugerrådsmøde d. 3. september 2018

Øster Elkjær, blå stue kl. 9-30

Ordstyrer : Steen Christensen

Referent: Jytte Ø. Nielsen

Deltagere Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Steen Christensen, Tinne Rehmeier, Birte W. jensen, Sussie Enghøj Bruun og Jytte Ø. Nielsen.

Fraværende: Karin Eis, Lis Callesen og Erna A. Hansen.

Vi fik startet med en lille snak om tiden er inde til, at vi skal overveje at få mobil-pay. Birte spurgte, hvilke tanker vi havde om dette? i. P. Schmidt har fået mobil-pay, så vi undersøger her, hvordan og hvad det koster, at komme i gang.

Dagsorden:

1 . Referat fra sidst.

2 . Orientering fra formand.

3 . Nyt fra Sussie og Birte

4 . Orientering fra kasserer.

5 . Orientering fra div. udvalg: Aktivitets-, cafe´-,blad-,kiosk-,møde på tværs-udvalg og edb.

6. Orientering fra seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8 . Nyt fra øvrige.

9 . Evt.

1 . Referat fra sidst godkendt:

2 . Orientering fra formand:

Aja håber, at der kommer flere til Walk and Talk , når sommervarmen og ferien er ovre. Måske skal der

være 2 ture, 1 lang og 1 kort ,så alle får deres behov dækkes.

Næste år skal frivillig- og opstartsdagen måske slåes sammen og ikke være tirsdag formiddag, hvor der er aktiv tirsdag i hallen.

3 . Orientering fra Sussie og Birte:

Der er fælles møde for brugerrådene d. 16. nov. Nærmere orientering.

I uge 37 kommer der en praktikant fra 9. klasse på Øster Elkjær, hun skal i ældreklubben og hjælpe med spørgsmål og svar inden for mobil tlf. og I-Pad. Herefter skal hun følge Birte resten af dagen.

Indkøbte robotter er stillet væk, da de gav dårlig arbejds-miljø for køkken og pleje personalet, så ældre

klubben låner den ene og I. P. Schmidt overtager den anden indtil videre.

Udskiftning af vinduerne i kælderen er trukket ud, da de første havde forkerte mål. De nye kommer i løbet af 14 dage.

Der mangler gardiner i træningslokalet og kiosken, de gamle passer ikke, der bliver fundet en løsning på dette.

Sussie fortalte, at et godt arbejds redskab , kunne findes på WWW CFSA ( center for frivillig arbejde)hvor der er mange fif. Sussie nævnte endvidere, at hun syntes, at det var en god ide`, at vi kom på face book, der er mange af vore borgere og her kan de følge med i hvad der sker og er sket, måske med billeder.

Der er indkøbt 3 sæt stige-golf – 1 sæt til hver center.

4. Orientering fra kasserer:

Der sælges aktivitetskort og Steen hjælper Inge-Lise med at klippe kortene.

5 . Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg : Frokost og banko i cafeen d. 13. sept.

Høstfest den 18. sept.

Cafe` Udvalg : Der er blevet sat navne på aktivitetskalenderen frem til december måned og prislisten er ajour ført med køkkenet.

Bladudvalg : Frivillig folderen og aktivitetsfolderen t er trykt og omdelt.

Kioskudvalg : Orientering fra Inge-Lise – der sælges aktivitetskort

Møde på tværs- udvalg: Godt samarbejde med ældre-klubben.

Næste møde er d. 7. nov. hvor Aktivitetsudvalget deltager, da aftales der nærmere omkring julemarked d. 28. nov.

Edb : Steen og Carl Erik er klar til en ny gang edb og er spændt på, hvor stor interesse, der er. Vi skal blive bedre til, at opdatere hjemmesiden – det er meget gamle ting der står , der nu. Vi skal sende flere oplysninger og billeder til Carl Erik, som han kan lægge på.

6 . Orientering fra seniorråd: Grethe orienterede. Seniorråd har opslag vedr. bus og transportmidler. Ventelisten stiger stadig, vedr. aflastning og plejeboliger.

7 . Indkomne forslag

Ingen

8 . Nyt fra øvrige;

Ingen

9 : Evt. Opfølgning af tema dag d, 5 nov. Mødes Kl. 9.00 – først 1 times brugerrådsmøde, bagefter temadag – i det gule palæ.

Ansøgning af paragraf 18 midler – vi diskuterede lidt, hvad vi havde mest behov for at søge til – Aja, Inge- Lise og Inge fra ældreklubben sætter sig sammen og skriver ansøgning.

Det blev nævnt at Freddy igen har været vidt omkring med forskellige opslag, tak for det, Freddy.

Næste møde d. 1. oktober 2018 på Øster Elkjær, i blå stue kl. 9.30

Dagsorden :

Punkterne : 1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9

SeptemberArrangementer

Posted by Birte W. Jensen 10 Sep, 2018 12:02:08


Tirsdag d.04.09. Opstartsdag kl.10 i Spisestuen, for brugere og vejleder til den nye sæson. Brugerrådet giver kaffe/kage og en lille èn. Se opslag i Centret.

Tirsdag d. 11.09. Fællesudflugt for medlemmer af Ældreklubben og Aktivitetscenter Øster Elkjær. Udflugten er til TIRPITZ afgang fra ”Det Gule Palæ” kl.8.30, Pris for medlemmer 425 kr. ikke medlemmer 575 kr. Tilmelding og betaling i Ældreklubben senest d.3 sept.

Torsdag d.13.09 kl. 12.30 Frokost i Cafeèn, tilmelding og betaling i kiosken senest d.06.09.
Banko kl.14.00 i Spisestuen salg af kaffe/kage.


Tirsdag d.18.09 kl. 17.- 22 Høstfest i Spisestuen med musik og dans v/Tonny Skøtt
Menu: Hovedret: Stegt kalvetykkam/flødekartofler og små stegte kartofler. Paprikasauce toppet m/bacon og årstidens friske salat. Dessert: Pandekager m/hjemmelavet is. Kaffe og the. Pris for medlemmer kr. 130. for ikke medlemmer kr.150. Tilmelding og betaling i kiosken senest d.10.09.OktoberArrangementer

Posted by Carl Erik Bennesen 07 Sep, 2018 12:17:03

Oktober:
Tøjsalg mandag d.01.10 kl.10.-14. Tøjsalg v/Damernes Butik i Cafeèn se opslag.
Frokost torsdag d.11.10 kl.12.30 i Cafeeèn. Tilmelding og betaling i kiosken senest d. 04.10. Se opslag.
Banko torsdag d. 11.10 kl. 14 i spisestuen.
Salg af kaffe og kage.
Allsang onsdag d.24.10 kl.19 i Spisestuen som ”Ønskekoncert” v/klaveret Birgitte Krogsgaard. Der sælges kaffe og kage. Se opslag.

November:
Mortens And torsdag d. 08.11. kl.17.00 i Spisestuen
Hovedret: Andebryst, m/kartofler, andesauce rødkål, tyttebær, og franske Menu kartofler. Dessert: Ris Ala Mande m/kirsebær sauce. Kaffe og the, småkager. Pris for medlemmer 130 kr. for ikke medlemmer 150 kr. Tilmelding og betaling i kiosken senest d.31.10. Se opslag.
Frokost torsdag d.15.11.kl.12.30 i Cafeèn. Tilmelding og
betaling i kiosken senest d.08.11.
Banko torsdag d.15.11 kl.14.00 i Spisestuen. Salg af kaffe/kage
Fælles julemarked onsdag d.28.11. kl.10. – 14. i Centret. Julemarked med deltagelse fra Aktivitetscentret og Ældreklubben. Se opslag.

December:
Julefrokost torsdag d.06.12. kl.12.00 i Cafeèn. Kr.45. Tilmelding og betaling i kiosken senest d.29.11.
”Stort Julebanko” torsdag d.06.12. kl. 14.00 i Spisestuen. Salg af kaffe/kage. Se opslag.