AktivitetsCenter Øster Elkjær

AktivitetsCenter Øster Elkjær

Om denne blog

Denne blog publiceres af AktivitetsCenter Øster Elkjær og omfatter aktuelle oplysninger om centrets aktiviteter.
Webmaster er Steen Christensen
Klik for brugervejledning.
Klik for Aktuelt
Klik for Senior-PC
Klik for artikler om PC-brug
___________________________

Referat fra Brugerrådsmøde 2018

BrugerrådetPosted by Carl Erik Bennesen 05 Oct, 2018 17:34:29

Referat fra Brugerrådsmøde 2018

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 1. oktober 2018

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Lis Callesen, Tinne Rehmeier, Jytte Ø. Nielsen,

Sussie Enghøj Bruun, Birte W. Jensen.

Fraværende: Ingen.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

_ _ _

Brugerrådet startede kl. 09.30 med et lille ”formøde” der varede til kl. 10.00, hvor Sussie og Birte mødte ind.

Brugerrådet vedtog, at man også fremover til vores månedlige møder ville starte med et formøde det 1. kvarter fra kl. 09.30.

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

2. Orientering fra formand:

Ansøgning til § 18 er indsendt til Fredericia Kommune.

Temadag den 5. nov. er udsat til 2019. Opfølgning og dato fastsættes ved næste Brugerrådsmøde.

Spørgsmål om porcelæns/glasholdet skal betale for brænding. Enigt Brugerråd mener nej!

1.500 kr bevilget til juleaftens-arrangement på I.P. Schmidt.

4 fra Brugerrådet deltog i Frivillig Fredags arrangement i Panorama den 28. sept. med foredrag og uddeling af årets ildsjælspris der i år gik til Nordbo Senior. Godt arrangement.

Høstfest med musik og dans den 18. september i Spisestuen var bestemt en succes. Dejlig mad fra køkkenet, ros til dem og der var en rigtig god stemning og mange roste for det gode arrangement.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

Sussie: Den 24. maj trådte en ny EU persondataforordning i kraft og Sussie fortalte og beskrev også på tavle meget udførligt hvordan loven håndteres og udføres i praksis. Vi fik alle et godt indblik i hvordan persondata skal behandles og opbevares.

Birte: Nye vinduer og dør i kælderen er nu på plads/isat.

Motionsfællesskab hold nr. 2 er nu startet op i træningscentret.

Nyt porcelæn/glashold på 6 pers. starter tirsdag i uge 42. Birte vil være der og byde dem velkommen. (Der er plads til nye, så kom og få en snak og se hvad der tilbydes).

4. Orientering fra kasserer:

Det går lidt trægt med indbetaling til aktivitetskort!

Der undersøges fortsat om det kan lade sig gøre med at få indført mobil-pay.

5. Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg.

01.10.2018 kl. 10-14 i Caféen. Tøjsalg v/ Damernes Butik. Se opslag.

11.10.2018 kl. 12.30 Frokost i Caféen. Tilmelding og betaling i kiosken senest 4. oktober.

11.10.2018 kl. 14.00 Banko i Spisestuen. (Kaffe og kage kan købes).

24.10 2018 kl. 19.00 Alsang/ønskekoncert i Spisestuen. Birgitte ved klaveret.

08.11.2018 kl. 17.00 Mortens And i Spisestuen. Se opslag.

13.11.2018 kl. 14.00 Julekaffe i Spisestuen for brugere og undervisere.

15.11.2018 kl. 12.30 Frokost i Caféen. Tilmelding og betaling i kiosken senest 8. november.

15.11.2018 kl. 14.00 Banko i Spisestuen. ( Kaffe og kage kan købes).

16.11.2018 Fælles Brugerrådsmøde! Nærmere orientering følger ….

28.11.2018 kl. 10-14 Julemarked i Centret sammen med Ældreklubben. Se opslag.

06.12.2018 kl. 12.00 Julefrokost i Caféen. Tilmelding og betaling 45,00 kr. i kiosken senest 29. nov..

06.12.2018 kl. 14.00 Stort julebanko. (Kaffe og kage kan købes).

Caféudvalg.

Intet nyt!

Bladudvalg.

Holder møde inden P-avisen udgives!

Kioskudvalg.

Intet nyt!

Møde på Tværs-udvalg.

Tinne afløser Steen der udtræder af udvalget!

Den 29. okt. afholdes møde med Ældreklubben for planlægning af foråret.

EDB.

Intet nyt!

6. Orientering fra Seniorråd.

Grethe orienterer.

49 på venteliste.

7. Indkomne forslag.

Ingen

8. Nyt fra øvrige.

Vedr. lugtgener ved bl.a. brænding af porcelæn/glas.

Freddy har undersøgt en evt. løsning og havde reklamer med fra Davidsen med tilbud på en udlufter, som han videregav til Sussie for evt. videre undersøgelse.

9. Evt.:

Ingen

Næste møde mandag den 5. november 2018 kl. 09.30 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2.Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

Referat fra brugerrådsmøde d. 3. september 2018

BrugerrådetPosted by Carl Erik Bennesen 05 Oct, 2018 17:32:56

Referat fra brugerrådsmøde d. 3. september 2018

Øster Elkjær, blå stue kl. 9-30

Ordstyrer : Steen Christensen

Referent: Jytte Ø. Nielsen

Deltagere Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Steen Christensen, Tinne Rehmeier, Birte W. jensen, Sussie Enghøj Bruun og Jytte Ø. Nielsen.

Fraværende: Karin Eis, Lis Callesen og Erna A. Hansen.

Vi fik startet med en lille snak om tiden er inde til, at vi skal overveje at få mobil-pay. Birte spurgte, hvilke tanker vi havde om dette? i. P. Schmidt har fået mobil-pay, så vi undersøger her, hvordan og hvad det koster, at komme i gang.

Dagsorden:

1 . Referat fra sidst.

2 . Orientering fra formand.

3 . Nyt fra Sussie og Birte

4 . Orientering fra kasserer.

5 . Orientering fra div. udvalg: Aktivitets-, cafe´-,blad-,kiosk-,møde på tværs-udvalg og edb.

6. Orientering fra seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8 . Nyt fra øvrige.

9 . Evt.

1 . Referat fra sidst godkendt:

2 . Orientering fra formand:

Aja håber, at der kommer flere til Walk and Talk , når sommervarmen og ferien er ovre. Måske skal der

være 2 ture, 1 lang og 1 kort ,så alle får deres behov dækkes.

Næste år skal frivillig- og opstartsdagen måske slåes sammen og ikke være tirsdag formiddag, hvor der er aktiv tirsdag i hallen.

3 . Orientering fra Sussie og Birte:

Der er fælles møde for brugerrådene d. 16. nov. Nærmere orientering.

I uge 37 kommer der en praktikant fra 9. klasse på Øster Elkjær, hun skal i ældreklubben og hjælpe med spørgsmål og svar inden for mobil tlf. og I-Pad. Herefter skal hun følge Birte resten af dagen.

Indkøbte robotter er stillet væk, da de gav dårlig arbejds-miljø for køkken og pleje personalet, så ældre

klubben låner den ene og I. P. Schmidt overtager den anden indtil videre.

Udskiftning af vinduerne i kælderen er trukket ud, da de første havde forkerte mål. De nye kommer i løbet af 14 dage.

Der mangler gardiner i træningslokalet og kiosken, de gamle passer ikke, der bliver fundet en løsning på dette.

Sussie fortalte, at et godt arbejds redskab , kunne findes på WWW CFSA ( center for frivillig arbejde)hvor der er mange fif. Sussie nævnte endvidere, at hun syntes, at det var en god ide`, at vi kom på face book, der er mange af vore borgere og her kan de følge med i hvad der sker og er sket, måske med billeder.

Der er indkøbt 3 sæt stige-golf – 1 sæt til hver center.

4. Orientering fra kasserer:

Der sælges aktivitetskort og Steen hjælper Inge-Lise med at klippe kortene.

5 . Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg : Frokost og banko i cafeen d. 13. sept.

Høstfest den 18. sept.

Cafe` Udvalg : Der er blevet sat navne på aktivitetskalenderen frem til december måned og prislisten er ajour ført med køkkenet.

Bladudvalg : Frivillig folderen og aktivitetsfolderen t er trykt og omdelt.

Kioskudvalg : Orientering fra Inge-Lise – der sælges aktivitetskort

Møde på tværs- udvalg: Godt samarbejde med ældre-klubben.

Næste møde er d. 7. nov. hvor Aktivitetsudvalget deltager, da aftales der nærmere omkring julemarked d. 28. nov.

Edb : Steen og Carl Erik er klar til en ny gang edb og er spændt på, hvor stor interesse, der er. Vi skal blive bedre til, at opdatere hjemmesiden – det er meget gamle ting der står , der nu. Vi skal sende flere oplysninger og billeder til Carl Erik, som han kan lægge på.

6 . Orientering fra seniorråd: Grethe orienterede. Seniorråd har opslag vedr. bus og transportmidler. Ventelisten stiger stadig, vedr. aflastning og plejeboliger.

7 . Indkomne forslag

Ingen

8 . Nyt fra øvrige;

Ingen

9 : Evt. Opfølgning af tema dag d, 5 nov. Mødes Kl. 9.00 – først 1 times brugerrådsmøde, bagefter temadag – i det gule palæ.

Ansøgning af paragraf 18 midler – vi diskuterede lidt, hvad vi havde mest behov for at søge til – Aja, Inge- Lise og Inge fra ældreklubben sætter sig sammen og skriver ansøgning.

Det blev nævnt at Freddy igen har været vidt omkring med forskellige opslag, tak for det, Freddy.

Næste møde d. 1. oktober 2018 på Øster Elkjær, i blå stue kl. 9.30

Dagsorden :

Punkterne : 1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9

September

ArrangementerPosted by Birte W. Jensen 10 Sep, 2018 12:02:08


Tirsdag d.04.09. Opstartsdag kl.10 i Spisestuen, for brugere og vejleder til den nye sæson. Brugerrådet giver kaffe/kage og en lille èn. Se opslag i Centret.

Tirsdag d. 11.09. Fællesudflugt for medlemmer af Ældreklubben og Aktivitetscenter Øster Elkjær. Udflugten er til TIRPITZ afgang fra ”Det Gule Palæ” kl.8.30, Pris for medlemmer 425 kr. ikke medlemmer 575 kr. Tilmelding og betaling i Ældreklubben senest d.3 sept.

Torsdag d.13.09 kl. 12.30 Frokost i Cafeèn, tilmelding og betaling i kiosken senest d.06.09.
Banko kl.14.00 i Spisestuen salg af kaffe/kage.


Tirsdag d.18.09 kl. 17.- 22 Høstfest i Spisestuen med musik og dans v/Tonny Skøtt
Menu: Hovedret: Stegt kalvetykkam/flødekartofler og små stegte kartofler. Paprikasauce toppet m/bacon og årstidens friske salat. Dessert: Pandekager m/hjemmelavet is. Kaffe og the. Pris for medlemmer kr. 130. for ikke medlemmer kr.150. Tilmelding og betaling i kiosken senest d.10.09.Oktober

ArrangementerPosted by Carl Erik Bennesen 07 Sep, 2018 12:17:03
Oktober:
Tøjsalg mandag d.01.10 kl.10.-14. Tøjsalg v/Damernes Butik i Cafeèn se opslag.
Frokost torsdag d.11.10 kl.12.30 i Cafeeèn. Tilmelding og betaling i kiosken senest d. 04.10. Se opslag.
Banko torsdag d. 11.10 kl. 14 i spisestuen.
Salg af kaffe og kage.
Allsang onsdag d.24.10 kl.19 i Spisestuen som ”Ønskekoncert” v/klaveret Birgitte Krogsgaard. Der sælges kaffe og kage. Se opslag.

November:
Mortens And torsdag d. 08.11. kl.17.00 i Spisestuen
Hovedret: Andebryst, m/kartofler, andesauce rødkål, tyttebær, og franske Menu kartofler. Dessert: Ris Ala Mande m/kirsebær sauce. Kaffe og the, småkager. Pris for medlemmer 130 kr. for ikke medlemmer 150 kr. Tilmelding og betaling i kiosken senest d.31.10. Se opslag.
Frokost torsdag d.15.11.kl.12.30 i Cafeèn. Tilmelding og
betaling i kiosken senest d.08.11.
Banko torsdag d.15.11 kl.14.00 i Spisestuen. Salg af kaffe/kage
Fælles julemarked onsdag d.28.11. kl.10. – 14. i Centret. Julemarked med deltagelse fra Aktivitetscentret og Ældreklubben. Se opslag.

December:
Julefrokost torsdag d.06.12. kl.12.00 i Cafeèn. Kr.45. Tilmelding og betaling i kiosken senest d.29.11.
”Stort Julebanko” torsdag d.06.12. kl. 14.00 i Spisestuen. Salg af kaffe/kage. Se opslag.
Brugerrådsmøde 2018

BrugerrådetPosted by Carl Erik Bennesen 20 Aug, 2018 21:35:41
Referat fra Brugerrådsmøde ( ekstra p.g.a. aflysning en den 4. august 2018 )

Mødested : Øster Elkjær, Blå stue kl. 13.00

Referant Inge Lise Petersen

Deltager:
Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen,Inge-Lise Petersen, Steen Christensen, Erna A Hansen, Lis Callesen,Tinne Rehmeier,Jytte Ø Nielsen, Sussie Enghøj Bruun. Birte W. Jensen
Fraværense:
Karin Eis, Freddy Parsberg

Dagsorden .
Frivillig dag 29/08
Folder (bladet )
Folder til Frivillige
Hjemmeside Fælles åben datastue med Ældre Klubben

Mødet startede med at Aja orienterede om de seneste nyheder i Aktivitetscentret.

Frivilligedag den 29. august kl.13.30
Vores frivillige får den nye folder ” Velkommen som frivillig ” samt et nyt Aktivitetskort for den nye sæson. Der mangler tilmeldingen til 29/8 men sidste dag er 22/08
Jytte og Lis dækker bord. Aja byder velkommen og beretter hvad Brugerrådet har at fortælle. Hvis Sussie er til stede præsenterer hun sig. Birte fortæller hvad hun har på hjertet.

Folder (vores blad )
Er færdigt og der bliver læst korrektion på det og bliver omdelt i uge 34.

Folder til frivillige
Vi fik alle en folder og synes den er blevet god så vores frivillige kan se hvad vi står for.
De får et eksemplar den 29. august.

Hjemmeside.
Vores hjemmeside er ikke helt ajour og udvalget vil spørge Carl Erik om hjælp.
Da det er ham der skal lægge nyheder ind ville det være rart om han var med i udvalget.
Vi tager Hjemmesiden op til et Brugerrådsmøde i efteråret.

Fælles åben datastue med Ældre klubben.
Steen vil tage fat i det når vi har haft Åbningsdag og se om der er interesse for det.


Næste møde mandag den 3. september 2018 kl.9.30 i Blå stue

Dagsorden.
1. Referat fra sidst
2. Orientering fra formand
3. Nyt fra Sussie og Birte
4. Orientering fra kasserer.
5. Orientering fra div. Udvalg: Aktivitetsudvalf, Cafeudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg ,Møde på tværs-udvalg, EDB.
6. Opfølgning på temadag.
7. Hjemmeside
8. Orientering fra Seniorråd
9. Ansøgning til §18
10. Indkomne forslag fra sidst.
11. Nyt fra øvrige.
12. Evt.Brugerrådsmøde 2018

BrugerrådetPosted by Carl Erik Bennesen 08 Jun, 2018 14:19:28

Referat fra Brugerrådsmøde 2018

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 4. juni 2018

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Lis Callesen, Tinne Rehmeier, Jytte Ø. Nielsen, Birte W. Jensen, Sussie Enghøj Bruun.

Fraværende: Ingen.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

_ _ _

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

_ _ _

2. Orientering fra formand:

De 3 Brugerråd giver en fælles gave til Ellen, der har afskedsreception på I. P. Schmidt den

12. juni mellem kl. 10-12.

_ _ _

Aftalt med Sussie at Brugerrådet bibeholder samme aftale som med Ellen.

_ _ _

Centret er lukket i juli måned, dog er træningslokalet åben til sædvanlige træningstider hele sommeren.

_ _ _

Fællesmøde den 29. august kl. 13.30 for undervisere og frivillige der er tilknyttet Aktivitetscentret. Der udsendes skriftlig invitation.

_ _ _

3. Nyt fra Sussie og Birte.

Sussie:

Er med til Brugerrådsmødet for 1. gang uden Ellen Balleby og fortæller/har tanker om fremtidsplaner.

_ _ _

Birte:

Brandinstruktionen på Øster Elkjær den 16. maj for Brugerråd/frivillige bliver gentaget til efteråret.

_ _ _

Nye aktivitetskort bliver klar til 1. september.

_ _ _

Turen ”Ud i det blå” med bus den 14. maj var meget vellykket og de 14 ældre borgere der var med ønsker meget en gentagelse til efteråret. Brugerrådet giver tilskud.

_ _ _

”Stafet for Livet” den 2. juni deltog ca. 17 fra Aktivitetscenter Øster Elkjær. Bedre planlægning næste år med start-sted mm..

_ _ _

Walk and Talk hver anden onsdag (lige uger) med start kl 9.30 er godt i gang med mange deltagere og man skiftes til at planlægge rute fra gang til gang.

_ _ _

Rensning af terrasse er aftalt med pedel og derefter købes nye bænke.

_ _ _

Brugerrådets store markedsparasol er lånt/sat over til Ældreklubben og det er aftalt. at de køber et overtræk til parasollen.

_ _ _

Der er aftalt service på maskinerne i træningslokalet

_ _ _

Til 5.-6. juli arrangementet ønskes frivillige til at binde blomsterbuketter. (se opslag)

5. juli fra kl 14-17.30

6. juli fra kl 09-12.00

_ _ _

4. Orientering fra kasserer:

Der aftales beløb ved div. mærkedage.

_ _ _

5. Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg.

13. juni kl. 19.00 - Alsang i Spisestuen. (se opslag)

21. juni kl. 12.00 - Grill/frokost i Det Gule Palæ. (tilmelding i kiosken)

21. juni kl. 14.00 - Banko i Spisestuen.

19. juni kl. 13.00 aktivitetsmøde.

_ _ _

Caféudvalg.

Jytte orienterer. Priser på drikkevarer tilrettes.

_ _ _

Bladudvalg.

Grethe orienterer og sender ”stof” til Pensionistavisen.

_ _ _

Kioskudvalg.

Kiosken er åben hele sommeren med de faste åbningstider.

_ _ _

Møde på Tværs-udvalg.

Næste møde er 22. august i Blå Stue.

11. september har Ældreklubben og Aktivitetscenter Øster Elkjær arrangeret tur til Tirpitz i Blåvand. (se opslag)

_ _ _

EDB.

Starter med nyt hold til efteråret.

_ _ _

6. Orientering fra Seniorråd.

Grethe orienterer.

46 på venteliste.

_ _ _

7. Indkomne forslag.

Ingen

_ _ _

8. Nyt fra øvrige.

Forslag fra Lis om udstilling/ophængning af malerier fra borgere i området. Udsmykningsudvalget arbejder videre med forslaget.

_ _ _

9. Evt.:

Ingen

Næste møde mandag den 6. august 2018 kl. 09.30 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

Brugerrådsmøde 2018

BrugerrådetPosted by Carl Erik Bennesen 08 Jun, 2018 10:34:29

Referat fra Brugerrådsmøde 2018

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 7. maj 2018

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Lis Callesen, Tinne Rehmeier, Jytte Ø. Nielsen, Birte W. Jensen,

Ellen Balleby, Sussie Enghøj Bruun.

Fraværende: Ingen.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:


1. Referat fra sidst.

Godkendt.


2. Orientering fra formand:

Mødet starter med et velkommen til Sussie Enghøj Bruun, Ellens afløser.

Sussie fortæller lidt om sig selv, sit arbejde mm. Ligeså Brugerrådet - og alle ser frem til et godt samarbejde fremover.


16. maj kl. 12.30: Brandinstruktion på Øster Elkjær for Brugerråd/frivillige. (en lille remember).


Walk and Talk med start den 2. maj med 15 deltagere var en succes og det var en rigtig fin rute, bl.a. gennem Jomfruskoven, ca. en times gåtur. Husk vand, hvis nødvendigt!

Næste gåtur onsdag den 16. maj. kl. 09.30. Kom og vær med ……, alle kan deltage. Der bliver også korte gåture, hvis ønskeligt.


Ved sidste fælles formandsmøde blev Mary Larsen præsenteret som ny formand for Brugerrådet I.P. Schmidt.


3. Nyt fra Ellen og Birte.

Ellen: Takker for godt samarbejde til Brugerrådet gennem årene og ønsker ”God vind fremover”.

Desuden håber jeg, at Brugerrådet vil tage godt imod Sussie. Håber at hun bliver ligeså glad for at komme til jeres møder, som jeg har været.

Vi har altid fået løst de udfordringer der har været.


Den 24. maj - fælles udflugt til Fyn for de 3 Brugerråd/Seniorråd med afgang fra Fredericia Banegård kl. 08.30. Opsamling Øster Elkjær kl. 08.45. Hjemkomst ca. 19.30.


Birte:

14. maj - Jytte og Birte arrangerer tur ”Ud i det blå” med kaffe og kage ved Munkebjerg med tilskud fra Brugerrådet.


Projekt Ensomhed.

Udflugt til Mariehaven med besøg i Englehuset var en meget fin tur.


18. juni - Tur ”Ud i det blå”. Den medbragte mad spises ved Brejning Lystbådehavn.


Forslag til indkøb af 1-2 nye bænke til terrassen udenfor kælderen.


Aktivitetscentret holder lukket i juli måned, dog er træningslokalet åben til sædvanlige træningstider hele sommeren.


OBS OBS OBS: Forkert dato i folder!

Grill frokost i Det Gule Palæ den 15. juli er rettelig den 12. juli kl. 12.00.


4. Orientering fra kasserer:

Inge Lise orienterer


5. Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg.

2. juni - Stafet for livet – se opslag - tilmelding i kiosken.

13. juni - Alsang kl. 19.00 i Spisestuen. Se opslag.

21. juni - Grill frokost kl. 12.00 i Det Gule Palæ – tilmelding i kiosken.

21. juni - Banko kl. 14.00 i Spisestuen.


Caféudvalg.

Brugerrådet har besluttet, at priserne på drikkevarer indtil videre er uændret og Brugerrådet giver fortsat et tilskud til drikkevarer.

Caféen vil fremover være åben for faste hold/brugere/aktiviteter, men ikke være en åben Café.


Bladudvalg.

Folderen til frivillige er undervejs.


Kioskudvalg.

Kiosken er åben hele sommeren med de faste åbningstider.


Møde på Tværs-udvalg.

Næste møde er 22. august i Blå Stue.


EDB.

Starter med nyt hold til efteråret.


6. Orientering fra Seniorråd.

Grethe orienterer.

40 på venteliste.


7. Indkomne forslag.

Ingen.


8. Nyt fra øvrige.

På vegne af kniplings/patchworks-holdene takker Tinne for tilskuddet til deres kulturudflugt.


9. Evt.:

Ingen.

Næste møde mandag den 4. juni 2018 kl. 09.30 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2.Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:Brugerrådsmøde 2018

BrugerrådetPosted by Carl Erik Bennesen 16 Apr, 2018 11:37:15

Referat fra Brugerrådsmøde 2018

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 9.april 2018

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Lis Callesen, Tinne Rehmeier, Jytte Ø. Nielsen, Birte W. Jensen.

Fraværende: Ellen Balleby.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

Ansøgning om tilskud til udflugt fra kniplings/patchworkshold.

Ansøgning fra bridgehold om nyt materiale.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

_ _ _

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

_ _ _

2. Orientering fra formand:

Ældreklubben Det Gule Palæ har fået ny

formand: Hans Peter Jensen og

næstformand: Flemming Jensen.

_ _ _

Ellen Ballebys afløser er ansat - starter 1. maj.

_ _ _

Årsmødet den 20. marts gik fint. Alle der var på valg blev genvalgt og Brugerrådet har konstitueret

sig. Ingen ændringer.

_ _ _

3. Nyt fra Ellen og Birte.

I samarbejde med Ældreklubben er der opstart den 2. maj kl. 09.30 med Walk and Talk

Efter gåturen er der kaffe og rundstykker i Det Gule Palæ. Se opslag.

Den 24. maj er der fælles tur til Fyn for de 3 Brugerråd med afgang fra Fredericia Banegård kl. 8.30.

Opsamling Øster Elkjær kl. 8.45. Hjemkomst ca. 19.30.

_ _ _

Projekt Ensomhed:

Der er fin tilslutning til den månedlige frokost på I.P. Schmidt.

_ _ _

Der planlægges en udflugt til Mariehaven, hvor man bl.a. vil besøge ”Englehuset”.

_ _ _

Der arrangeres ture i sommerperioden.

_ _ _

4. Orientering fra kasserer:

Inge-Lise orienterer.

_ _ _

5. Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg.

19.april kl. 12.30 - Frokost i Spisestuen. Tilmelding/betaling senest 12. april i kiosken. Se opslag.

07. maj Salg af sko fra Reporto i Caféen. Se opslag.

17. maj - Frokost og banko aflyst.

17. maj kl. 08.30 - Fællesudflugt til Gavnø Slot. Se opslag.

_ _ _

Caféudvalg.

Jytte orienterer.

_ _ _

Bladudvalg.

Grethe orienterer.

_ _ _

Kioskudvalg.

Kører fint, er nu fuld bemandet.

_ _ _

Møde på Tværs-udvalg.

Afventer ny mødedato.

_ _ _

EDB.

Steen orienterer.

_ _ _

6. Orientering fra Seniorråd.

Grethe oplyser, det nu er afgjort, det bliver Stævnhøj der får tilbygningen til 10 nye plejeboliger.

Venteliste er nu 38.

Grethe vil ved næste seniorrådsmøde oplyse til Seniorrådet, at Brugerrådet fortsat vil

- ansøge om tilbygning/udvidelse ved Det Gule Palæ.

- ansøge om forskønnelse af aktivitetslokale i kælderen.

_ _ _

7. Indkomne forslag.

Knipling/patchworks ansøgning om tilskud til deres kulturudflugt er bevilget.

Bridgeklubbens ansøgning om nyt materiale er bevilget.

_ _ _

8. Nyt fra øvrige.

Ingen

_ _ _

9. Evt.:

Næste møde mandag den 7. maj 2018 kl. 09.30 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2 .Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:« PreviousNext »