AktivitetsCenter Øster Elkjær

AktivitetsCenter Øster Elkjær

Om denne blog

Denne blog publiceres af AktivitetsCenter Øster Elkjær og omfatter aktuelle oplysninger om centrets aktiviteter.
Webmaster er Steen Christensen
Klik for brugervejledning.
Klik for Aktuelt
Klik for Senior-PC
Klik for artikler om PC-brug
___________________________

Brugerrådsmøde

BrugerrådetPosted by Carl Erik Bennesen 03 Apr, 2018 12:58:40

Referat fra årsmødet for Brugerrådet i Erritsø/Snoghøj

tirsdag den 20. marts 2018 kl. 13.30 i Spisestuen på Øster Elkjær.

Program:

Velkomst ved formanden.

Valg af dirigent.

Formandens beretning for året der gik.

Regnskab.

Valg til Brugerrådet.

Valg af suppleanter.

Valg af revisor.

Valg af revisorsuppleant.

Indkomne forslag.

Eventuelt.

Velkomst til ca. 60 deltagere ved formand Aja Sigvardsen.

Det glæder Brugerrådet, at der er fuldt hus.

Efter mødet serveres der gratis kaffe og lagkage og der afsluttes med et større banko, hvor gevinsterne er sponsoreret af lokale forretninger, private og Brugerrådet.

Valg af dirigent: Richard Uldbjerg bliver spurgt og han accepterer.

Der startes med et indlæg ved Cecilie Roed Schultz, næstformand i Senior- Handicapudvalget,

Fredericia Kommune, der fortalte lidt om hvad der sker på ældreområdet pt..

Sundhedshuset bliver base for mange ting, såsom sygeplejeklinik, hjælpemiddelcentral mm.,

Fredericia og Kolding Kommune arbejder sammen om ”Demensfællesskabet Lillebælt”, der også

beror i Sundhedshuset og bl.a. arbejdes der også med rådgivning for yngre demente.

Fredericia kommune bestræber sig på at være en demens venlig kommune.

Fra finansloven 2018 har Fredericia kommune fået tildelt 4,6 mio. kr. som er øremærket til hjemmeplejen og kommunens plejecentre, bl.a. til mere bemanding.

En tilbygning til 10 nye demensboliger er undervejs, om det bliver ved Stævnhøj, Hybyhus, Øster Elkjær er endnu ikke afklaret.

En fast læge er nu tilknyttet Othello, Hybyhus og Øster Elkjærs plejecentre.

De frivillige er nu forsikret, vedtaget ved lov i Folketinget.

Cecilie Roed Schultz sluttede af med at takke for invitationen.

_ _ _

Formanden fortsætter mødet med beretning for året der er gået.

Vi har mange aktiviteter i gang, såsom knipling, porcelæn, billard, bridge, patchwork, strikning, petanque (om vinteren indendørs), Madammeklub, stolegymnastik, EDB.

Hjemmeplejen manglede plads i kælderen, så EDB-lokalet er flyttet op i enden af Spisestuen og med en foldedør der kan trækkes for.

Som noget nyt forsøger vi opstart med gåture i området, kaldes ”walk and talk” hver 14. dag i samarbejde med Ældreklubben. Derefter vil der være kaffe i Det Gule Palæ.

Træningscentret er godt besøgt og der er godt samarbejde med terapeuter et par gange om ugen.

Aktivitetskort er steget til 200,00 kr. efter anvisning fra Kommunen.

Projekt ensomhed går fint med kontakt til mange ældre borgere. Er der spørgsmål, så kontakt aktivitetsmedarbejder Birte på kontoret.

Brugerrådet har haft en temadag, hvor flere nye tiltag blev besluttet, bl.a. små udvalg til div. aktiviteter/arrangementer og en folder til nye frivillige som er under udarbejdelse.

Så har vi torsdagsfrokost en gang om måneden med efterhånden stor tilslutning, vi var 30 sidste gang og efter frokosten er der banko.

Det næste arrangement er vores påskemiddag den 5. april. Se opslag.

Den 2. juni er der ”Stafet for livet” til fordel for kræftens bekæmpelse. Se opslag. ”Aktivitetscenter

Øster Elkjær” har bluser med logo som kan lånes så længe lager haves.

Der bliver afholdt bl.a. grillfrokoster, grillparty, alsang, julemarked o.a. fremover. Se opslag over hvert arrangement. Det kommer også i den lille folder.

Som noget nyt er der i Caféen kommet et lille bibliotek, hvor man kan låne bøger med hjem.

Her til sidst vil Aja på Brugerrådets vegne gerne overbringe en stor tak til

Flemming for godt samarbejde gennem mere end 20 år. Er stoppet pga. sygdom. (Fraværende).

Henning Due Lorentsen for godt samarbejde. Er gået på pension. (Fraværende).

John, formand for Ældreklubben for godt samarbejde. Er stoppet som formand.

Ellen Balleby der går på pension den 15. juni. Tak for godt samarbejde gennem årene.

Alle er/vil blive betænkt med vin og blomster.

Også en tak til Kommunen, Socialudvalget, Birte, undervisere, instruktører, også tak til vores køkken for godt samarbejde og ikke mindst tak til alle de flittige frivillige, der gør et stort arbejde.

Tak til alle jer der trofast møder op til alle vores arrangementer og tak til sponsorerne til banko.

Til sidst siger Aja tak til Brugerrådet for godt samarbejde.

_ _ _

Næste punkt er regnskab:

Kasserer Inge Lise Petersen gennemgår regnskabet.

Regnskabet godkendes. Inge Lise får ros for det fine regnskab af revisor Richard Uldbjerg.

_ _ _

Næste punkt er valg til Brugerrådet:

På valg er Inge Lise Petersen, Fredy Parsberg og Steen Christensen. Alle genvælges.

_ _ _

Herefter valg af suppleanter:

På valg er Lis Callesen, Tinne Rehmeier og Jytte Ø. Nielsen. Alle genvælges.

_ _ _

Valg af revisor: Richard Uldbjerg. Genvælges.

Valg af revisorsuppleant: Erna Svendsen. Genvælges.

_ _ _

Indkomne forslag: Ingen.

_ _ _

Eventuelt:

Ellen Balleby takker Brugerrådet for godt samarbejde og håber man også fremover får et godt samarbejde med Ældreklubben med div. arrangementer o.l..

_ _ _

Dirigenten takker for god ro og orden.

KAFFE
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.