AktivitetsCenter Øster Elkjær

AktivitetsCenter Øster Elkjær

Om denne blog

Denne blog publiceres af AktivitetsCenter Øster Elkjær og omfatter aktuelle oplysninger om centrets aktiviteter.
Webmaster er Steen Christensen
Klik for brugervejledning.
Klik for Aktuelt
Klik for Senior-PC
Klik for artikler om PC-brug
___________________________

Brugerrådsmøde 2018

BrugerrådetPosted by Carl Erik Bennesen 08 Jun, 2018 14:19:28

Referat fra Brugerrådsmøde 2018

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 4. juni 2018

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Lis Callesen, Tinne Rehmeier, Jytte Ø. Nielsen, Birte W. Jensen, Sussie Enghøj Bruun.

Fraværende: Ingen.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

_ _ _

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

_ _ _

2. Orientering fra formand:

De 3 Brugerråd giver en fælles gave til Ellen, der har afskedsreception på I. P. Schmidt den

12. juni mellem kl. 10-12.

_ _ _

Aftalt med Sussie at Brugerrådet bibeholder samme aftale som med Ellen.

_ _ _

Centret er lukket i juli måned, dog er træningslokalet åben til sædvanlige træningstider hele sommeren.

_ _ _

Fællesmøde den 29. august kl. 13.30 for undervisere og frivillige der er tilknyttet Aktivitetscentret. Der udsendes skriftlig invitation.

_ _ _

3. Nyt fra Sussie og Birte.

Sussie:

Er med til Brugerrådsmødet for 1. gang uden Ellen Balleby og fortæller/har tanker om fremtidsplaner.

_ _ _

Birte:

Brandinstruktionen på Øster Elkjær den 16. maj for Brugerråd/frivillige bliver gentaget til efteråret.

_ _ _

Nye aktivitetskort bliver klar til 1. september.

_ _ _

Turen ”Ud i det blå” med bus den 14. maj var meget vellykket og de 14 ældre borgere der var med ønsker meget en gentagelse til efteråret. Brugerrådet giver tilskud.

_ _ _

”Stafet for Livet” den 2. juni deltog ca. 17 fra Aktivitetscenter Øster Elkjær. Bedre planlægning næste år med start-sted mm..

_ _ _

Walk and Talk hver anden onsdag (lige uger) med start kl 9.30 er godt i gang med mange deltagere og man skiftes til at planlægge rute fra gang til gang.

_ _ _

Rensning af terrasse er aftalt med pedel og derefter købes nye bænke.

_ _ _

Brugerrådets store markedsparasol er lånt/sat over til Ældreklubben og det er aftalt. at de køber et overtræk til parasollen.

_ _ _

Der er aftalt service på maskinerne i træningslokalet

_ _ _

Til 5.-6. juli arrangementet ønskes frivillige til at binde blomsterbuketter. (se opslag)

5. juli fra kl 14-17.30

6. juli fra kl 09-12.00

_ _ _

4. Orientering fra kasserer:

Der aftales beløb ved div. mærkedage.

_ _ _

5. Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg.

13. juni kl. 19.00 - Alsang i Spisestuen. (se opslag)

21. juni kl. 12.00 - Grill/frokost i Det Gule Palæ. (tilmelding i kiosken)

21. juni kl. 14.00 - Banko i Spisestuen.

19. juni kl. 13.00 aktivitetsmøde.

_ _ _

Caféudvalg.

Jytte orienterer. Priser på drikkevarer tilrettes.

_ _ _

Bladudvalg.

Grethe orienterer og sender ”stof” til Pensionistavisen.

_ _ _

Kioskudvalg.

Kiosken er åben hele sommeren med de faste åbningstider.

_ _ _

Møde på Tværs-udvalg.

Næste møde er 22. august i Blå Stue.

11. september har Ældreklubben og Aktivitetscenter Øster Elkjær arrangeret tur til Tirpitz i Blåvand. (se opslag)

_ _ _

EDB.

Starter med nyt hold til efteråret.

_ _ _

6. Orientering fra Seniorråd.

Grethe orienterer.

46 på venteliste.

_ _ _

7. Indkomne forslag.

Ingen

_ _ _

8. Nyt fra øvrige.

Forslag fra Lis om udstilling/ophængning af malerier fra borgere i området. Udsmykningsudvalget arbejder videre med forslaget.

_ _ _

9. Evt.:

Ingen

Næste møde mandag den 6. august 2018 kl. 09.30 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.