AktivitetsCenter Øster Elkjær

AktivitetsCenter Øster Elkjær

Om denne blog

Denne blog publiceres af AktivitetsCenter Øster Elkjær og omfatter aktuelle oplysninger om centrets aktiviteter.
Webmaster er Steen Christensen
Klik for brugervejledning.
Klik for Aktuelt
Klik for Senior-PC
Klik for artikler om PC-brug
___________________________

Referat fra brugerrådsmøde d. 3. september 2018

BrugerrådetPosted by Carl Erik Bennesen 05 Oct, 2018 17:32:56

Referat fra brugerrådsmøde d. 3. september 2018

Øster Elkjær, blå stue kl. 9-30

Ordstyrer : Steen Christensen

Referent: Jytte Ø. Nielsen

Deltagere Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Steen Christensen, Tinne Rehmeier, Birte W. jensen, Sussie Enghøj Bruun og Jytte Ø. Nielsen.

Fraværende: Karin Eis, Lis Callesen og Erna A. Hansen.

Vi fik startet med en lille snak om tiden er inde til, at vi skal overveje at få mobil-pay. Birte spurgte, hvilke tanker vi havde om dette? i. P. Schmidt har fået mobil-pay, så vi undersøger her, hvordan og hvad det koster, at komme i gang.

Dagsorden:

1 . Referat fra sidst.

2 . Orientering fra formand.

3 . Nyt fra Sussie og Birte

4 . Orientering fra kasserer.

5 . Orientering fra div. udvalg: Aktivitets-, cafe´-,blad-,kiosk-,møde på tværs-udvalg og edb.

6. Orientering fra seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8 . Nyt fra øvrige.

9 . Evt.

1 . Referat fra sidst godkendt:

2 . Orientering fra formand:

Aja håber, at der kommer flere til Walk and Talk , når sommervarmen og ferien er ovre. Måske skal der

være 2 ture, 1 lang og 1 kort ,så alle får deres behov dækkes.

Næste år skal frivillig- og opstartsdagen måske slåes sammen og ikke være tirsdag formiddag, hvor der er aktiv tirsdag i hallen.

3 . Orientering fra Sussie og Birte:

Der er fælles møde for brugerrådene d. 16. nov. Nærmere orientering.

I uge 37 kommer der en praktikant fra 9. klasse på Øster Elkjær, hun skal i ældreklubben og hjælpe med spørgsmål og svar inden for mobil tlf. og I-Pad. Herefter skal hun følge Birte resten af dagen.

Indkøbte robotter er stillet væk, da de gav dårlig arbejds-miljø for køkken og pleje personalet, så ældre

klubben låner den ene og I. P. Schmidt overtager den anden indtil videre.

Udskiftning af vinduerne i kælderen er trukket ud, da de første havde forkerte mål. De nye kommer i løbet af 14 dage.

Der mangler gardiner i træningslokalet og kiosken, de gamle passer ikke, der bliver fundet en løsning på dette.

Sussie fortalte, at et godt arbejds redskab , kunne findes på WWW CFSA ( center for frivillig arbejde)hvor der er mange fif. Sussie nævnte endvidere, at hun syntes, at det var en god ide`, at vi kom på face book, der er mange af vore borgere og her kan de følge med i hvad der sker og er sket, måske med billeder.

Der er indkøbt 3 sæt stige-golf – 1 sæt til hver center.

4. Orientering fra kasserer:

Der sælges aktivitetskort og Steen hjælper Inge-Lise med at klippe kortene.

5 . Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg : Frokost og banko i cafeen d. 13. sept.

Høstfest den 18. sept.

Cafe` Udvalg : Der er blevet sat navne på aktivitetskalenderen frem til december måned og prislisten er ajour ført med køkkenet.

Bladudvalg : Frivillig folderen og aktivitetsfolderen t er trykt og omdelt.

Kioskudvalg : Orientering fra Inge-Lise – der sælges aktivitetskort

Møde på tværs- udvalg: Godt samarbejde med ældre-klubben.

Næste møde er d. 7. nov. hvor Aktivitetsudvalget deltager, da aftales der nærmere omkring julemarked d. 28. nov.

Edb : Steen og Carl Erik er klar til en ny gang edb og er spændt på, hvor stor interesse, der er. Vi skal blive bedre til, at opdatere hjemmesiden – det er meget gamle ting der står , der nu. Vi skal sende flere oplysninger og billeder til Carl Erik, som han kan lægge på.

6 . Orientering fra seniorråd: Grethe orienterede. Seniorråd har opslag vedr. bus og transportmidler. Ventelisten stiger stadig, vedr. aflastning og plejeboliger.

7 . Indkomne forslag

Ingen

8 . Nyt fra øvrige;

Ingen

9 : Evt. Opfølgning af tema dag d, 5 nov. Mødes Kl. 9.00 – først 1 times brugerrådsmøde, bagefter temadag – i det gule palæ.

Ansøgning af paragraf 18 midler – vi diskuterede lidt, hvad vi havde mest behov for at søge til – Aja, Inge- Lise og Inge fra ældreklubben sætter sig sammen og skriver ansøgning.

Det blev nævnt at Freddy igen har været vidt omkring med forskellige opslag, tak for det, Freddy.

Næste møde d. 1. oktober 2018 på Øster Elkjær, i blå stue kl. 9.30

Dagsorden :

Punkterne : 1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.