AktivitetsCenter Øster Elkjær

AktivitetsCenter Øster Elkjær

Om denne blog

Denne blog publiceres af AktivitetsCenter Øster Elkjær og omfatter aktuelle oplysninger om centrets aktiviteter.
Webmaster er Steen Christensen
Klik for brugervejledning.
Klik for Aktuelt
Klik for Senior-PC
Klik for artikler om PC-brug
___________________________

Referat fra Brugerrådsmøde 2018

BrugerrådetPosted by Carl Erik Bennesen 05 Oct, 2018 17:34:29

Referat fra Brugerrådsmøde 2018

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 1. oktober 2018

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Lis Callesen, Tinne Rehmeier, Jytte Ø. Nielsen,

Sussie Enghøj Bruun, Birte W. Jensen.

Fraværende: Ingen.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

_ _ _

Brugerrådet startede kl. 09.30 med et lille ”formøde” der varede til kl. 10.00, hvor Sussie og Birte mødte ind.

Brugerrådet vedtog, at man også fremover til vores månedlige møder ville starte med et formøde det 1. kvarter fra kl. 09.30.

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

2. Orientering fra formand:

Ansøgning til § 18 er indsendt til Fredericia Kommune.

Temadag den 5. nov. er udsat til 2019. Opfølgning og dato fastsættes ved næste Brugerrådsmøde.

Spørgsmål om porcelæns/glasholdet skal betale for brænding. Enigt Brugerråd mener nej!

1.500 kr bevilget til juleaftens-arrangement på I.P. Schmidt.

4 fra Brugerrådet deltog i Frivillig Fredags arrangement i Panorama den 28. sept. med foredrag og uddeling af årets ildsjælspris der i år gik til Nordbo Senior. Godt arrangement.

Høstfest med musik og dans den 18. september i Spisestuen var bestemt en succes. Dejlig mad fra køkkenet, ros til dem og der var en rigtig god stemning og mange roste for det gode arrangement.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

Sussie: Den 24. maj trådte en ny EU persondataforordning i kraft og Sussie fortalte og beskrev også på tavle meget udførligt hvordan loven håndteres og udføres i praksis. Vi fik alle et godt indblik i hvordan persondata skal behandles og opbevares.

Birte: Nye vinduer og dør i kælderen er nu på plads/isat.

Motionsfællesskab hold nr. 2 er nu startet op i træningscentret.

Nyt porcelæn/glashold på 6 pers. starter tirsdag i uge 42. Birte vil være der og byde dem velkommen. (Der er plads til nye, så kom og få en snak og se hvad der tilbydes).

4. Orientering fra kasserer:

Det går lidt trægt med indbetaling til aktivitetskort!

Der undersøges fortsat om det kan lade sig gøre med at få indført mobil-pay.

5. Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg.

01.10.2018 kl. 10-14 i Caféen. Tøjsalg v/ Damernes Butik. Se opslag.

11.10.2018 kl. 12.30 Frokost i Caféen. Tilmelding og betaling i kiosken senest 4. oktober.

11.10.2018 kl. 14.00 Banko i Spisestuen. (Kaffe og kage kan købes).

24.10 2018 kl. 19.00 Alsang/ønskekoncert i Spisestuen. Birgitte ved klaveret.

08.11.2018 kl. 17.00 Mortens And i Spisestuen. Se opslag.

13.11.2018 kl. 14.00 Julekaffe i Spisestuen for brugere og undervisere.

15.11.2018 kl. 12.30 Frokost i Caféen. Tilmelding og betaling i kiosken senest 8. november.

15.11.2018 kl. 14.00 Banko i Spisestuen. ( Kaffe og kage kan købes).

16.11.2018 Fælles Brugerrådsmøde! Nærmere orientering følger ….

28.11.2018 kl. 10-14 Julemarked i Centret sammen med Ældreklubben. Se opslag.

06.12.2018 kl. 12.00 Julefrokost i Caféen. Tilmelding og betaling 45,00 kr. i kiosken senest 29. nov..

06.12.2018 kl. 14.00 Stort julebanko. (Kaffe og kage kan købes).

Caféudvalg.

Intet nyt!

Bladudvalg.

Holder møde inden P-avisen udgives!

Kioskudvalg.

Intet nyt!

Møde på Tværs-udvalg.

Tinne afløser Steen der udtræder af udvalget!

Den 29. okt. afholdes møde med Ældreklubben for planlægning af foråret.

EDB.

Intet nyt!

6. Orientering fra Seniorråd.

Grethe orienterer.

49 på venteliste.

7. Indkomne forslag.

Ingen

8. Nyt fra øvrige.

Vedr. lugtgener ved bl.a. brænding af porcelæn/glas.

Freddy har undersøgt en evt. løsning og havde reklamer med fra Davidsen med tilbud på en udlufter, som han videregav til Sussie for evt. videre undersøgelse.

9. Evt.:

Ingen

Næste møde mandag den 5. november 2018 kl. 09.30 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2.Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.