AktivitetsCenter Øster Elkjær

AktivitetsCenter Øster Elkjær

Om denne blog

Denne blog publiceres af AktivitetsCenter Øster Elkjær og omfatter aktuelle oplysninger om centrets aktiviteter.
Webmaster er Steen Christensen
Klik for brugervejledning.
Klik for Aktuelt
Klik for Senior-PC
Klik for artikler om PC-brug
___________________________

Brugerrådsmøde 2018

BrugerrådetPosted by Carl Erik Bennesen 12 Nov, 2018 14:44:22

Referat fra Brugerrådsmøde 2018

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 5. november 2018

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Lis Callesen, Tinne Rehmeier, Sussie Enghøj Bruun,

Birte W. Jensen.

Fraværende: Jytte Ø. Nielsen.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

Referat fra sidst.

Godkendt.

2. Orientering fra formand:

Brugerrådsmøde den 3. december er aflyst!

Brugerrådsmøde den 7. januar 2019 kl. 9.30.

Brugerrådsmøde den 4. februar fra kl. 10-12. Derefter Nytårsfrokost. Sussie og Birte er inviteret.

Fredericia Kommune har givet afslag til §18 for ansøgte lystavle til bl.a. banko for de hørehæmmede og til socialt arbejde.

Der vil blive afholdt møde med Hanne Bülow vedr. lystavlen som muligt kan ansøges på anden vis.

Aja og Inge-Lise har udarbejdet skrivelse vedr. den nye datalov. Sussie kom med nye input og

senere vil Sussie revidere den.

Den 16. november fra kl. 09.00-15.00 er der fælles Brugerrådsmøde på I. P. Schmidt.

8 er tilmeldt fra Brugerrådet Øster Elkjær.

3. Nyt fra Sussie og Birte:

Sussie fortalte, at hun som her i Brugerrådet har været i Det Gule Palæ og fortælle om EU`s persondataforordning, hvordan den bedst kunne håndteres.

Ved sidste formandsmøde blev det aftalt, at man i år som et forsøg vil holde julemiddagen på I. P.

Smidth den 24. december om middagen kl. 12.30 imod tidligere om aftenen.

Evt. frivillige hjælpere fra Brugerråd/aktivitetscenter kan melde sig hos Birte.

Birte:

13. november kl. 14.00 er der julekaffe på Øster Elkjær for undervisere og hold.

40 er tilmeldt.

Aktivitetscentret, Kiosk og Træningslokalet holder julelukket fra den 20-12-2018 til tirsdag den 2. januar 2019.

4. Orientering fra kasserer:

Fornyelse af aktivitetskort går planmæssigt, men flere mangler at betale!

5. Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg.

Alsang/ønskekoncerten den 24.10

08.11.2018 kl 17.00 Mortens And i Spisestuen.

13.11.2018 kl 14.00 Julekaffe i Spisestuen for undervisere og brugere.

15.11.2018 kl 12.30 Frokost i Cafeén. Se opslag.

15.11.2018 kl 14.00 Banko i Spisestuen. (Kaffe og kage kan købes). Se opslag.

28.11.2018 kl 10-14 Julemarked i Centret sammen med Ældreklubben. Se opslag.

06.12 2018 kl 12.00 Julefrokost i Cafeén. Tilmelding og betaling i kiosken. Se opslag.

06.12 2018 kl 14.00 Julebanko i Spisestuen. Se opslag.

Caféudvalg.

Ingen.

Bladudvalg.

Ingen.

Kioskudvalg.

Ingen.

Møde på Tværs-udvalg.

Tinne Rehmeier afløser Steen Christensen, der udgår af udvalget.

Udvalget holdt møde den 29. oktober bl.a. vedr. det fælles julemarked og div. fælles aktiviteter i 2019.

6. Orientering fra Seniorråd.

Grethe orienterer.

58 på venteliste.

7. Indkomne forslag.

Ingen.

8. Nyt fra øvrige.

Ingen.

9. Evt.:

Freddy fortæller fra sit besøg på Sundhedshuset.

Petanque holder vinterferie med opstart igen 13. marts 2019

Obs. Obs. Obs.

Næste møde mandag den 7. janusr 2019 kl. 09.30 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.