AktivitetsCenter Øster Elkjær

AktivitetsCenter Øster Elkjær

Om denne blog

Denne blog publiceres af AktivitetsCenter Øster Elkjær og omfatter aktuelle oplysninger om centrets aktiviteter.
Webmaster er Steen Christensen
Klik for brugervejledning.
Klik for Aktuelt
Klik for Senior-PC
Klik for artikler om PC-brug
___________________________

Brugerrådsmøde 2019

BrugerrådetPosted by Carl Erik Bennesen 07 Mar, 2019 21:26:35

Referat fra Brugerrådsmøde 2019

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 4. marts 2019

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Lis Callesen, Tinne Rehmeier, Jytte Ø. Nielsen,

Sussie Enghøj Bruun, Birte W. Jensen.

Fraværende: Ingen.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst/Nyt fra øvrige.

8. Evt.:

_ _ _

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

2. Orientering fra formand:

Ansøgning sendt til Erritsø Y´men´s Club om tilskud til ny printer til EDB-undervisning.

Aftaler omkring årsmødet den 27. marts 2019 er på plads.

Depotrum i kælderen er nu ”up to date” og taget i brug.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

Sussie: Til orientering har Jytte Bremer, Fredericia Bibliotek rettet henvendelse til Sussie om evt. opstart af en læseklub/eller eftermiddag med oplæsning. Brugerrådet kigger på det!!

Birte: Kopikort til den nye printer er nu modtaget.

Nye gardiner i træningslokalet er blevet godt modtaget af brugerne.

Birte holder ferie fra 12. april og måneden ud!

4. Orientering fra kasserer:

Årsregnskabet er nu afsluttet.

Aktivitetsudvalg.

11. marts kl. 10-14 – Besøg af Reporto Sko i Cafeén.

14. marts kl. 12.30 – Frokost i Cafeén. (tilmelding/betaling i kiosken senest 7. marts). Se opslag.

14. marts kl. 14.00 – Banko i Spisestuen. (kaffe/kage kan købes).

27. marts kl. 13.30 – Årsmøde i Spisestuen. Afsluttes med kaffe/kage og bankospil.

04. april kl. 17.00-2100 – Forårsmiddag med musik og dans i Spisestuen. Se opslag.

09. april kl. 10.00 - Frivillig møde i Spisestuen.

Caféudvalg. Intet nyt.

Bladudvalg.

Folder for næste sæson under udarbejdelse.

Kioskudvalg. Intet nyt.

Møde på Tværs-udvalg.

10. april – Møde vedr. fælles efterårsarrangementer/julemarked.

OBS OBS: Foredrag med Laurits Tørnæs i Det Gule Palæ: Dato ændret til 27. marts fra kl. 9-11.

6. Orientering fra Seniorråd.

Grethe orienterer.

50 på venteliste – stor efterspørgsel til demente.

7. Indkomne forslag siden sidst/Nyt fra øvrige.

Jytte orienterer fra møde vedr. Projekt Ensomhed.

Freddy fortæller fra generalforsamling i SamKlang, der i år har 10 års jubilæum.

8. Evt.:

Temadag den 23. maj udsat til efteråret.

Obs. Obs. Obs.

Næste møde mandag den 1. april 2019 kl. 09.30 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2.Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst/Nyt fra øvrige.

8. Evt.:


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.